Licencja Ministerstwa Finansów
Strona główna  |  Certyfikat księgowy  |  Usługi  |  Cennik  |  Kontakt
Biuro Rachunkowe MARAD
Biuro rachunkowe MARAD oferuje pełen zakres usług
księgowych i kadrowo-płacowych w tym:
 
Pełna Księgowość prowadzona przy użyciu
programu finansowo-księgowego
RAKSSQL lub CDN Optima.
  Zakres usług obejmuje:
Wprowadzanie do programu dokumentów źródłowych, systematycznie w porządku chronologicznym
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym
i rachunkowym
Dekretacja dokumentów zgodnie
z Zakładowym Planem Kont
Wydruki wymaganych ustawą o Rachunkowości zestawień i sumowań księgowych
Rozliczanie z tytułu podatku VAT, CIT, PIT
oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa
deklaracji i zestawień
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
Doradztwo w sprawach księgowych i podatkowych związanych z bieżącą działalnością
Reprezentowanie na podstawie pełnomocnictw klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
Składanie wszelkich deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych w odpowiednich Urzędach
Przygotowywanie listy płac na podstawie informacji dostarczonych do klienta
Sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
Wyliczanie w imieniu klienta miesięcznych zaliczek
i deklaracji rocznych na podatek dochodowy od umów
o prace oraz umów cywilnoprawnych
Prowadzenie i wysyłanie elektronicznie miesięcznych
i rocznych rozliczeń ZUS
Sporządzanie i składanie (PIT 11) rocznej informacji
o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Książka Przychodów i Rozchodów prowadzona za pomocą WFKaPeR:
  Zakres usług obejmuje:
Wprowadzanie do programu dokumentów źródłowych, systematycznie
i w porządku chronologicznym
 Sporządzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
Wydruki wymaganych Rozporządzeń MF w sprawie prowadzenia podatkowej
Księgi przychodów i rozchodów zestawień i sumowań
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
Rozliczanie z tytułu VAT, PIT oaz sporządzanie wymaganych przepisami prawa
deklaracji i zestawień
Doradztwo w sprawach księgowych i podatkowych związanych z bieżąca działalnością
Reprezentowanie na podstawie pełnomocnictw klienta przed US i ZUS
Składanie wszelkich deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych w urzędach
Przygotowywanie listy płac na podstawie informacji dostarczonych do klienta
Sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
Wyliczanie w imieniu klienta miesięcznych zaliczek i deklaracji rocznych na podatek dochodowy od umów o prace oraz umów cywilnoprawnych
Prowadzenie i wysyłanie elektronicznie miesięcznych i rocznych rozliczeń ZUS
Sporządzanie i składanie (PIT 11) rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
   
Ryczałt ewidencjonowany - powadzony za pomocą programu WFKaPeR
  Zakres usług obejmuje:
Wprowadzanie do programu dokumentów źródłowych, systematycznie
i w porządku chronologicznym
Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie podatku dochodowego
Rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług oraz sporządzanie wymaganych
przepisami prawa deklaracji
Sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT 28
Doradztwo w sprawach księgowych i podatkowych związanych z bieżącą działalnością
Reprezentowanie na podstawie pełnomocnictw klienta przed US i ZUS
Składanie wszelkich deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych w urzędach
Przygotowywanie listy płac na podstawie informacji dostarczonych do klienta
Sporządzanie umów o pracę i umów cywilno- prawnych
Wyliczanie w imieniu klienta miesięcznych zaliczek i deklaracji rocznych na podatek dochodowy od umów o prace oraz umów cywilnoprawnych
Prowadzenie i wysyłanie elektronicznie miesięcznych i rocznych rozliczeń ZUS
Sporządzanie i składanie (PIT 11) rocznej informacji o dochodach
i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
top
Copyright © 2011 Biuro Rachunkowe MARAD
Marlena Glinkowska
tel.: 22 631 04 87, mobile: 604 169 544
                  e-mail:  marlena@biuro-marad.pl